✅ محتوای دوره ها در دپارتمان تخصصی تولید محتوای اسکرچ آکادمی زیر نظر متخصصین برنامه نویسی و دپارتمان روانشناسی کودک و نوجوان آکادمی ایجاد و تایید شده است.