آموزش برنامه نویسی پایتون کودک و نوجوان

کلاس های برنامه نویسی پایتون ویژه کودکان و نوجوانان

🆎 پیش نیاز این دوره ها گذراندن دوره های اسکرچ و اپ اینونتر یا دانش آموزان پایه های نهم و دهم و یازدهم می باشد.

و این دوره ها مخصوص دانش آموزانی می باشد که ابتدا دوره های اسکرچ را با موفقیت طی کرده باشند.

2,314
از ۴۹۰ هزار تومان